ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 10 - 25 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
โครงการทดสอบศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เพื่อเตรียมศึกษาต่อ ม.1 รับสมัคร 27 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
มาทำความรู้จักกับแนวปฏิบัติ - มาตรการป้องกันโควิด - 19 กันเถอะ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เริ่มใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
แบบฟอร์แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาออนไลน์
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 64
คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Virtual School For Student และ Username / Password นักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64