ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ​ สวนกุหลาบวิทยาลัย​ สมุทรปราการ
                  จำนวนนักเรียน​ ปีการศึกษา​  2563
                        ณ​ วันที่​ 10​ พฤศจิกายน  ​2563
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  1​   จำนวน​  481  คน​ 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  2​  จำนวน​   556  คน
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  3​  จำนวน​   489  คน
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  4​  จำนวน​   378​   คน
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  5​  จำนวน​   393  คน
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  6​  จำนวน​   346  คน

                          รวมทั้งสิ้น​  2,643  คน