จัดซื้อ จัดจ้างโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเช่าคอมพิวเตอร์ 210 เครื่อง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.41 KB
จัดซื้อ จัดจ้างโรงเรียนอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ จำนวน ๑ หลัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders/1DbT6s_NpyrDWu_JkG6_dSWz_QlKLf_Wr?usp=sharing
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนพร้อมระบบแลนด์และไฟฟ้า จำนวน 210 เครื่อง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1-w_PRMg1p3ut3LMqtVGWpRbnNuR3iXhc/view?usp=sharing
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.04 KB